Pakalpojumi

Minimālā kadru mainība ļauj katram uzņēmumam nodrošināt vienu speciālistu, kurš ir atbildīgs par kvalitatīvu darbu izpildi un individuālu pieeju.

Grāmatvedības pakalpojumi

GC7 veic uzņēmumu grāmatvedības kārtošanu izmantojot profesionālu grāmatvedības uzskaites programmu, kas ļauj strādāt arī online režīmā, nodrošinot vadības funkcijas – plānošanu un kontroli, kā arī aplūkot datus tiešsaistē caur internetu.

Revidenta pakalpojumi

Revīzijas uzdevums ir klienta gada pārskata, arī konsolidētā gada pārskata, pārbaude, kā arī klienta saimnieciskās darbības revīzija saskaņā ar LR likumu vai noslēgto līgumu.

Juridiskie pakalpojumi

Pakalpojumos ietilpst komerctiesību, civiltiesību, nodokļu konsultāciju (no juridiskā aspekta), apdrošināšanas, finanšu lietas (kredītiestādes), darba tiesības un maksātnespējas lietas.

Finanšu audits

Uzņēmumu vērtēšanas mērķis ir iegūt pēc iespējas precīzāku informāciju par uzņēmuma finanšu stāvokli konkrētā tirgū un noteiktā laikā.

Uzņēmuma reģistrācija

Jauna uzņēmuma reģistrācija un izmaiņu veikšana Uzņēmumu reģistrā. Uzņēmējdarbība ir cilvēku aktīva darbība ar mērķi realizēt savas idejas, gūt peļņu un sabiedrības atzinumu. Latvijas Republikas Komerclikumā ir teikts, ka Saimnieciskā darbība ir jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību.

Grāmatvedības kursi

Mācību programmas tiek individuāli saskaņota ar klienta vēlmēm un iespējām. Mācību programma paredz apskatīt nodokļu veidus, aprēķināšanas, maksāšanas kārtību un citus svarīgus jautājumus.

Cenas

Grāmatvedības apkalpošanas maksa tiek noteikta vienojoties ar klientu un ir atkarīga no vidējā grāmatojumu (attaisnojuma dokumentu) skaita mēnesī, noslēdzot sadarbības līgumu, sākot ar 20 EUR mēnesī.

GC7 klienti ir

rezidenti un nerezidenti

  • mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības uzņēmumi;
  • fiziskās personas – individuālā darba veicēji;
  • ražošanas uzņēmumi;
  • dažādu pakalpojumu sniedzēji;
  • nekustamo īpašumu pārdevēji;
  • ārzemju uzņēmumu pārstāvniecības Latvijas Republikā;
  • sabiedriskās organizācijas.

Palīdzot veiksmīgi attīstīties Latvijas uzņēmējdarbībai, mūsu mērķis ir sniegt ieguldījumu valsts ekonomikas attīstībā. Mēs uzņemamies pilnu atbildību par savu pakalpojumu sniegšanu.

Izmantojot mūsu uzņēmuma pakalpojumus – Jūs sasniegsiet jaunu attīstības pakāpi grāmatvedības uzskaites kārtošanā, ietaupīsiet savu laiku un finanses.

Vienmēr būsiet laipni gaidīti mūsu uzņēmumā!

150+Klienti

Patstāvīga un ilggadēja sadarbība ar klientiem.

20Darbinieki

Minimāla kadru mainība un profesionāli darbinieki.

15Valstis

Apkalpojam uzņēmumus dažādās pasaules valstīs.