Cenas

Izvēlieties Profesionālus grāmatvedības pakalpojumus par samērīgu cenu!   Vairāk kā 20 gadu pieredze.

Kontakti: Tel. +371 29210823, e- pasts: ilze.gc7@gmail.com

Licence ārpakalpojuma grāmatveža darbībai AGL0002088
Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas Polises nr. 835534928

Mūsu uzņēmums veic grāmatvedības uzskaiti, grāmatvedības atskaišu sastādīšanu, rēķinu sagatavošanu un apmaksu, nodokļu konsultācijas un citu ar grāmatvedības veikšanu saistītu pakalpojumu sniegšanu, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Grāmatvedības apkalpošanas maksa tiek noteikta savstarpēji vienojoties ar klientu un ir atkarīga no:

vidējā dokumentu grāmatojumu (čeku, rēķinu) skaita mēnesī,

darbinieku skaita ( no 10-20 eur par vienu darbinieku)

nodokļu aprēķiniem ( Pievienotās vērtības nodoklis, uzņēmuma ienākuma nodoklis, akcīzes nodoklis utt)

konsultācijām

Noslēdzot sadarbības līgumu, sākot ar EUR 45 mēnesī.

Sadarbības līgums tiek slēgts uz vienu gadu ar iespēju abām pusēm līgumu lauzt vienu mēnesi iepriekš brīdinot otru pusi.

Grāmatvedības pakalpojumi tiek nodrošināti pēc Avansa rēķina apmaksas.

Mūsu uzņēmums veic grāmatvedības uzskaiti, grāmatvedības atskaišu sastādīšanu, rēķinu sagatavošanu un apmaksu, nodokļu konsultācijas un citu ar grāmatvedības veikšanu saistītu pakalpojumu sniegšanu, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

 • Grāmatojumu skaits mēnesī
 • līdz aptuveni-5
 • līdz aptuveni-50
 • līdz aptuveni-70
 • līdz aptuveni-100
 • no aptuveni 101 un vairāk
 • CENA, EUR ikmēneša*
 • 45,00
 • 95,00
 • 145,00
 • 195,00
 • Pēc savstarpējās vienošanās

*Gada pārskata sastādīšana – vienas grāmatvedības pakalpojumu mēneša maksas apmērā. Nodokļu un grāmatvedības konsultācijas bez maksas.