Par mums

Par GC7

GC7 ir starptautisks uzņēmums, kurš tika dibināts ar nolūku sniegt profesionālus grāmatvedības pakalpojumus maziem un vidējiem uzņēmumiem. Centra darbības mērķis ir nodrošināt klientiem (juridiskām un fiziskām personām) savlaicīgu un precīzu grāmatvedības kārtošanu, atbilstošu Latvijas un starptautiskajai likumdošanai. Šajos gados uzņēmums ir strauji audzis piedāvāto pakalpojumu, klientu un personāla skaita ziņā.

Visiem darbiniekiem ir augstākā profesionālā izglītība grāmatvedībā un ievērojama darba pieredze, kura nepārtraukti tiek papildināta atbilstošos kursos un semināros. Lai sasniegtu augstu darba ražīgumu, GC7 izmanto profesionālus darbiniekus, jaunākās tehnoloģijas iespējas un inovācijas grāmatvedības uzskaites organizēšanā.

Grāmatvedības pakalpojumi ir apdrošināti ar Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas Polisi nr. 835534928

Mūsu Priekšrocības

Mūsu uzņēmums piedāvā klientu vajadzībām maksimāli pielāgotu grāmatvedības apkalpošanas sistēmu, kas balstās uz:

 • teicamu darba kvalitāti;
 • samērīgām cenām;
 • ciešu un patstāvīgu sadarbību ar klientu;
 • ērtu pakalpojumu pieejamību;
 • patstāvīgo klientu bezmaksas konsultācijām;
 • klientu vēlmju uzklausīšanu;
 • nepārtrauktu inovāciju ieviešanu mūsu darbā.

Saistītie Pakalpojumi

Klientu ērtībām GC7 piedāvā ar grāmatvedību tieši saistītos pakalpojumus:

 • revidentu un zvērinātu revidentu;
 • juridiskos;
 • nodokļu plānošanu;
 • finanšu analīzes un uzņēmumu vērtēšanas;
 • biznesa plānu sastādīšanas;
 • inventarizācijas;
 • apmācības un konsultācijas;

Mūsu pieredze rāda, ka nelieliem un vidējiem uzņēmumiem ir izdevīgāk uzticēt sava uzņēmuma grāmatvedību pieredzējušiem speciālistiem, tādā veidā ietaupot izmaksas par darba telpu, biroja tehniku un programmatūras nodrošinājumu, kancelejas precēm, darbinieku algām un nodokļiem, kā arī grāmatvežu kvalifikācijas paaugstināšanas izmaksas.

Klientu atsauksmes